Informasjon

Dette er et gratis tilbud forbeholdt vg1-elever på alle linjer i kommunene Hamar, Ringsaker og Stange.

Tilbudet gjelder både undervisningsopplegg på Sirkula IKS og transport til/fra.

Når: Uke 4, 5, 6 og 7 2024. Kl 09.30 og 12.00 Varighet: 90 min

Sted: Sirkula IKS, Holmefaret 16, 2320 Furnes

Transport med buss er gratis. Klassene transporteres tur/retur Sirkula IKS av Hamar bussreiser. Hver enkelt skole vil bli kontaktet for å avtale hentetidspunkt.

Mer om temaet "Mobiltelefonens tilslørte hemmeligheter"

Dette er et praktisk og engasjerende undervisningsopplegg rettet mot ungdom som handler om en uunnværlig del av deres hverdag, nemlig mobiltelefonen.

Målet med opplegget er at elevene skal bli bevisste på sitt forbruk av småelektronikk og hvilke konsekvenser denne industrien har for mennesker og miljøet. Undervisningsopplegget fokuserer på elevenes eget ansvar som forbrukere og hva hver enkelt kan gjøre for å minske klimaavtrykket.


Mobiltelefonens tilslørte hemmeligheter

  • Hvor

    SIRKULA, Holmefaret 16, FURNES

  • Dato

    Man. 22. jan - Fre. 16. feb

Booking

Du vil i neste steg bli bedt om å svare på noen spørsmål.

Informasjon

Dette er et gratis tilbud forbeholdt vg1-elever på alle linjer i kommunene Hamar, Ringsaker og Stange.

Tilbudet gjelder både undervisningsopplegg på Sirkula IKS og transport til/fra.

Når: Uke 4, 5, 6 og 7 2024. Kl 09.30 og 12.00 Varighet: 90 min

Sted: Sirkula IKS, Holmefaret 16, 2320 Furnes

Transport med buss er gratis. Klassene transporteres tur/retur Sirkula IKS av Hamar bussreiser. Hver enkelt skole vil bli kontaktet for å avtale hentetidspunkt.

Mer om temaet "Mobiltelefonens tilslørte hemmeligheter"

Dette er et praktisk og engasjerende undervisningsopplegg rettet mot ungdom som handler om en uunnværlig del av deres hverdag, nemlig mobiltelefonen.

Målet med opplegget er at elevene skal bli bevisste på sitt forbruk av småelektronikk og hvilke konsekvenser denne industrien har for mennesker og miljøet. Undervisningsopplegget fokuserer på elevenes eget ansvar som forbrukere og hva hver enkelt kan gjøre for å minske klimaavtrykket.