Stil, lengde og nasjonsbygging

Hoppsportens barndom sett fra Skien

Hvem har vel ikke hørt om Kongsbergknekken, men vet du hva Rakstandard er?
Lørdag 29. januar kl. 13 kan du få et innblikk i hoppsportens barndom sett fra Skien. Da er det nøyaktig 100 år siden kronprins Olav deltok i et landsrenn i Gunnborgdalbakken til Odds skiklubb.

Martin Kvamsdal og Knut Løyland samtaler om hoppsportens barndom i Skien – herunder om stil, lengder og nasjonsbygging.

PS: Søk gjerne opp Tihopperen på Facebook, der er de ti «mest» kjente hoppbakkene i Skien presentert. Tihopperen har vært ivrige pådrivere for å merke opp stier frem til de ti bakkene.

 

 Finn frem