Strikkekafe med Fjord Fibres

Lær meir om handfarga garn på årets første strikkekafé! Gilly frå Fjord Fibres kjem og held eit kort føredrag om korleis du kan handfarge garn, og svarar villig vekk på spørsmål både undervegs og i etterkant. Ho vil også snakke om ulike teknikkar du kan bruke når du strikkar med handfarga garn.

Med litt hell kan du gjerne også sikre deg eit hespe eller to med handfarga garn frå Fjord Fibres.

Føredraget byrjar kl. 19.