Barselomvising i fabrikken 12. mai

Vi legg til rette for sosial hygge for vaksne og babyar i kaféen etter omvisinga.

Ta gjerne med beresele, men barnevogner er òg velkomen. Omvisinga tek omlag 40 min.

Kjøp heimebakte rundstykker, kaker og kaffii kaféen, som er ope frå 11-15.

 Vi har ein liten leikekrok og stellerom.