Informasjon

Bli med på omvising i tun og landskap der me fortel om historia til den tradisjonsrike garden. Lær om matproduksjon på stadeigne ressursar og om den handlingsboren kunnskapen. Havrå rommar store kulturbiologiske verdiar, der den tradisjonelle drifta dannar grunnlag for korleis me tek vare på, og brukar bygg, og landskap. Gjennom praktisk arbeid syner Havrå korleis ein tidlegare nytta lokale ressursar for å overleve. Alt legg til grunn for ein immateriell kulturarv som er naudsyn å formidle for å kunne takle framtidas utfordringar.  

Me gjer merksam på at Museumssenteret i Hordaland kunn eig 2 av dei 8 bruka. Resten er i privat eige. Difor ber me om at besøkande respekterer dei private grunneigarane: Det er ikkje lov til å gå på eigenhand, eller trakke inn i hus og løer utan ein omvisar. Det er ikkje lov til å ta bilete av folk utan samtykke. Innmarka strekk seg frå fjord til den øvste steingarden – her er det ikkje lov til å gå.


Grupper utanom opningstid (maks 12): kontakt oss for pris, dato og opplegg.
Universitets- og høgskole: kontakt oss for pris, dato og opplegg.
Spesialomvisninger: Skogen i Bergjet og landskapsvandring. Kontakt oss for pris, dato og opplegg.

Omvisning Havrå

  • Kategori

    Omvising

  • Hvor

    Havrå

  • Dato

    Søn. 19. jun - Søn. 20. aug

Booking

Informasjon

Bli med på omvising i tun og landskap der me fortel om historia til den tradisjonsrike garden. Lær om matproduksjon på stadeigne ressursar og om den handlingsboren kunnskapen. Havrå rommar store kulturbiologiske verdiar, der den tradisjonelle drifta dannar grunnlag for korleis me tek vare på, og brukar bygg, og landskap. Gjennom praktisk arbeid syner Havrå korleis ein tidlegare nytta lokale ressursar for å overleve. Alt legg til grunn for ein immateriell kulturarv som er naudsyn å formidle for å kunne takle framtidas utfordringar.  

Me gjer merksam på at Museumssenteret i Hordaland kunn eig 2 av dei 8 bruka. Resten er i privat eige. Difor ber me om at besøkande respekterer dei private grunneigarane: Det er ikkje lov til å gå på eigenhand, eller trakke inn i hus og løer utan ein omvisar. Det er ikkje lov til å ta bilete av folk utan samtykke. Innmarka strekk seg frå fjord til den øvste steingarden – her er det ikkje lov til å gå.


Grupper utanom opningstid (maks 12): kontakt oss for pris, dato og opplegg.
Universitets- og høgskole: kontakt oss for pris, dato og opplegg.
Spesialomvisninger: Skogen i Bergjet og landskapsvandring. Kontakt oss for pris, dato og opplegg.