Informasjon

Foredrag med Randi B. Wærdahl om Fru Inger Ottesdatters handlingsrom tidlig på 1500-tallet.

Om foredragsholder:
Randi B Wærdahl er er professor i middelalderhistorie ved Institutt for historiske og klassiske studier. Hun forsker i hovedsak på spørsmål knyttet til kjønns betydning i middelalderen, mer spesifikt kvinners politiske og økonomiske handlingsrom.

Om foredraget:

Kjønnsnormene gjorde det vanskelig for adelskvinner å utøve direkte former for politisk og militær makt i senmiddelalderen. Politikk og krig var mannens domene, og kvinners aktive deltakelse forutsatte, ikke akkurat overraskende, spesielle politiske omstendigheter og nære bånd til mektige menn. Fru Ingerd til Austrått deltok aktivt i politiske og militære aktiviteter på 1520-tallet, men spilte en mindre sentral rolle på 1530-tallet. Med den politiske situasjonen som bakteppe, viser Randi Wærdahl hvordan fru Ingerd kunne få et større handlingsrom enn andre kvinner på 1520-tallet, og hvorfor handlingsrommet ble så redusert på 1530-tallet.

Et større handlingsrom. Fru Ingerds utøvelse av makt på 1520- og 30-tallet.

  • Kategori

    Foredrag

  • Hvor

    Austrått

  • Dato

    Søn. 3. sep kl 14:00

Booking

Foredraget holdes inne i Fløisalen på Austråttborgen.

https://nkim.no/austratt
https://fb.me/e/3VRQrbfBh

Informasjon

Foredrag med Randi B. Wærdahl om Fru Inger Ottesdatters handlingsrom tidlig på 1500-tallet.

Om foredragsholder:
Randi B Wærdahl er er professor i middelalderhistorie ved Institutt for historiske og klassiske studier. Hun forsker i hovedsak på spørsmål knyttet til kjønns betydning i middelalderen, mer spesifikt kvinners politiske og økonomiske handlingsrom.

Om foredraget:

Kjønnsnormene gjorde det vanskelig for adelskvinner å utøve direkte former for politisk og militær makt i senmiddelalderen. Politikk og krig var mannens domene, og kvinners aktive deltakelse forutsatte, ikke akkurat overraskende, spesielle politiske omstendigheter og nære bånd til mektige menn. Fru Ingerd til Austrått deltok aktivt i politiske og militære aktiviteter på 1520-tallet, men spilte en mindre sentral rolle på 1530-tallet. Med den politiske situasjonen som bakteppe, viser Randi Wærdahl hvordan fru Ingerd kunne få et større handlingsrom enn andre kvinner på 1520-tallet, og hvorfor handlingsrommet ble så redusert på 1530-tallet.